Dhuluma za Kijinsia na Kingono (Utunzwaji wa Kliniki) - Hospitali ya Rufaa ya Kaunti ya Lodwar

Maelezo

Hospitali  


Mahitaji ya Ustahiki  

• Waathirika wa dhuluma za kijinsia na kingono - Watu wazima  

• Waathirika wa dhuluma za kijinsia na kingono - Watoto