Cheti cha kifo ni nini?

 

Picture2.png

Cheti cha kifo ni hati ya kiraia iliyotolewa na Serikali kama rekodi rasmi kwa mtu anayefariki popote nchini Kenya. Mara baada ya cheti kutolewa, inakuwa uthibitisho wa usajili. Inahitajika na Serikali ya Kenya kusajili kifo.

Umuhimu wa cheti cha kifo

 • Cheti cha kifo ni uthibitisho wa kisheria wa kifo.
 • Inatoa maelezo ya marehemu I.e. jina, umri, jinsia, makazi, kazi, tarehe ya kifo, mahali, na sababu ya kifo.
 • Inaweza kuwa muhimu katika kufanya mabadiliko kwenye Uthibitisho wa Usajili (POR) kwa mfano na UNHCR
 • Inaweza kuwa muhimu katika kuthibitisha kifo wakati wa makazi mapya au mchakato mwingine wowote
 • Inaweza kuthibitisha kuwa mmoja ni yatima/mjane/mjane na inaweza kuthibitisha kuwa katika mazingira magumu wakati wa mchakato wa makazi mapya.
 • Ni muhimu wakati wa kufunga rekodi za marehemu kwa mfano na UNHCR na DRS.
 • Hutoa takwimu za serikali kuhusu idadi ya watu, visababishi vya vifo, umri wa kuishi n.k.
 • Ni muhimu wakati wa kushughulikia masuala ya urithi na kuanzisha uhusiano wa kifamilia na marehemu.

 

Je, ni namna gani mtu hufuata ili apate cheti cha kifo?

Fuata hatua zifuatazo kupata chati cha kifo:

1) Taarifa ya kifo,

2) Usajili wa kifo

3) Utoaji wa cheti cha kifo.

 

Mchakato wa Arifa ya Kifo na Usajili katika Dadaab

a) Taarifa ya kifo

Kifo kinaweza kutokea hospitalini au nyumbani, arifa ya kifo lazima ifanywe ndani ya mwezi wa kwanza tangu tarehe ambayo mtu huyo alikufa.

I. Kifo cha hospitali:

Ikiwa kifo kimetokea hospitalini, taarifa ya kifo/ kibali cha kuzika, (Kibali cha kuzika ni hati inayotakiwa kupatikana kabla ya mwili kuzikwa au kuchomwa moto) hutolewa mara moja na hospitali.

 

Zifuatazo ni hatua zinazochukuliwa iwapo kifo kitatokea hospitalini:

 • Maafisa wa matibabu/watendaji lazima wathibitishe kwamba kifo kimetokea kwenye kitanda cha hospitali.
 • Watajaza fomu ya usajili wa kifo(D1) katika nakala 3 kujulisha kwamba mtu huyo alifariki hospitalini.
 • Watatoa fomu halisi ya usajili wa kifo(D1) kwa jamaa wa karibu wa marehemu.
 • Peleka fomu kwa Msajili yenye Kitambulisho halisi cha Mkimbizi au UNHCR POR kupitia UNHCR kwa Msajili wa Vizazi na Vifo kwa ajili ya usajili.
 • Kibali cha kutupa mwili kimetolewa (kwa kawaida ndugu wa karibu hupewa asili na nakala kuwasilisha kwa Msajili ili kibali kitolewe)

Kifo cha Nyumbani

Vifo vya nyumbani husajiliwa na Mkuu Msaidizi ambaye ni msajili msaidizi wa gazeti la serikali na vinapaswa kuripotiwa mara moja au ndani ya miezi tatu.

Zifuatazo ni hatua ambazo mtu anatakiwa kuchukua.

 • Ripoti kesi kwa ofisi ya Chifu Msaidizi au Chifu katika eneo hilo.
 • Ripoti kesi katika kituo cha polisi ambayo itathibitisha kwamba kifo hakizingatiwi kuwa kitendo cha uhalifu.
 • Chifu Msaidizi anajaza fomu ya D1 na inapaswa kuambatanishwa na Kitambulisho halisi cha Mkimbizi.
 • Fomu zinatumwa kwa Msajili.
 • Kibali cha kutupa mwili kinatolewa (kwa kawaida ndugu wa karibu hupewa asili na nakala kuwasilisha kwa Msajili ili kibali kitolewe.

 

Arifa ya Kifo ni ya lazima na inaweza kufanywa na:

 • Ndugu wa karibu waliopo wakati wa kifo au ugonjwa wa mwisho.
 • Ndugu wengine wanaoishi karibu na marehemu
 • Mtu ambaye alikuwepo wakati wa kifo
 • Mtu anayeishi katika nyumba ambayo kifo kilitokea.
 • Mtu yeyote anayepata au kuchukua jukumu la mwili au kusababisha mwili kuzikwa / kuachwa.

Ni habari gani inahitajika wakati wa kuripoti kifo?

 • Jina, umri, utaifa, na kazi ya marehemu
 • Sababu na mahali pa kifo
 • Mahali alipoishi marehemu
 • Jina la mtu anayeripoti (jamaa)

 

b) Usajili wa vifo

Mara tu Msajili atakapopokea hati halisi na nakala ya fomu ya usajili wa kifo kutoka kwa ndugu au jamaa wa karibu, msajili ataingiza taarifa za vifo ambazo wataarifiwa kwenye daftari, na cheti cha kifo kinashughulikiwa.

Kuchelewa Usajili

Hii hutokea baada ya kumalizika kwa muda wa miezi 3 baada ya kifo kutokea. Ifuatayo ni jinsi ya kufanya usajili wa marehemu.

 • Mwombaji kupata ripoti/barua ya polisi kutoka kwa chifu/taasisi ya afya kuthibitisha kifo hicho.
 • Mwombaji kupata hati ya kiapo kuthibitisha kifo. Hati ya kiapo ni taarifa iliyoandikwa iliyothibitishwa kwa kiapo ili kutumika kama ushahidi mahakamani
 • Kitambulisho cha mkimbizi cha marehemu ikiwa ni mtu mzima
 • Kitambulisho cha mkimbizi cha mwombaji
 • Uthibitisho wa Usajili wa marehemu kutoka kwa UNHCR
 • Jaza fomu za D1 na D4 za kuchelewa kusajiliwa katika ofisi ya Chifu Mkuu na barua kutoka kwa Chifu
 • Wasilisha hati kwa Afisa wa UNHCR aliye karibu nawe.

-Ada ya kuchelewa kujiandikisha ni Ksh 150/=

 

Kwa usaidizi zaidi wa Kisheria na taarifa juu ya kupata Hati zozote za Kiraia wasiliana na Baraza la Wakimbizi la Norwe Dadaab kwa 0110014910

Ikiwa una maswali yoyote, tafadhali tuandikie kupitia ukurasa wa Facebook wa Julisha.Info au zungumza nasi kwa WhatsApp (+254110601820) Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 08:00 asubuhi hadi 5:00 jioni.