Kakuma: Daryeelka Caafimaadka Dhimirka-Cisbitaalka Weyn ee Kaapoka (IRC)

International Rescue Committee (IRC)

Kakuma: Daryeelka Caafimaadka Dhimirka-Cisbitaalka Weyn ee Kaapoka (IRC) logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 12/19/2023

Sifo

Adeegyada la bixiyo 

 • Adeegyada la-talinta shaqsi iyo kooxeed
 • Maaraynta dawooyinka xanuunka dhimirka ee ay bixiyaan bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee takhasuska leh iyo kuwa aan khaaska ahayn.
 • Qiimaynta Caafimaadka Maskaxda  

Shuruudaha u-qalmitaanka 

 • Adeegyadu waa bilaash.
 • Adeegyada waxaa la siiyaa carruurta iyo kooxaha da'da kale.
 • Dhammaan adeegyada waxaa loo bixiyaa si isku mid ah iyadoon loo eegin jinsiga ama nooca galmada.
 • Adeegyada ay heli karaan qaxootiga, magangalyo-doonka iyo xubnaha bulshada martida loo yahay 

Helitaanka 

 • Tafsiir si joogto ah ayaa loogu heli karaa goobtan Nuer, Soomaali, Lotuko, Burundi, Congolese, Rwandase, Turkana, luqadaha Carabiga.
 • Turjubaanada dumarka ayaa diyaar u ah Nuer, Somali, Congolese, Burundi, luqadaha Carabiga.
 • Meesha laga soo galo waxa ay leedahay meel sare
 • Goobtan waxaa ku sugan shaqaale dumar ah
 • Goobtani waxay leedahay musqulo u gaar ah ragga iyo dumarka  
 • Dhammaan adeegyada liiska ku jira waa lacag la'aan
 • Ambalaaska ayaa diyaar u ah xaaladaha degdega ah ee badbaadinta nool -  Kakuma 1 - +254719105775, Kakuma 2, 3, 4 - +254719105549. 

Maalmaha gelitaanka iyo waqtiga 

 • Isniinta-Sabtida: 8 subaxnimo - 3 galabnimo  
 • Adeeggan waxa la heli karaa 24/7
 • Adeegani waxa uu xidhan yahay maalmaha ciidaha 

Hababka jawaab celinta hayadda 

 • Telefoon: +254701629346  
 • Miisaska caawinta ee fadhiya xarumaha caafimaadka IRC.  
 • Ciwaanka iimaylka: feedback.kakuma@rescue.org
 • Sanduuqyada jawaab-celinta kuwaas oo ku yaal dhammaan xarumaha caafimaadka IRC.  
 • Kulamada jawaab celinta ee billaha ah ee hogaamiyayaasha bulshada.  
 • Booqo xafiisyada IRC ee ku yaal Isku-xidhka Xiriirka Adduunka ee Lutheran 1
 • Wakhtiga jawaabta: 0-3 maalmood kiisaska halista ah, 0-7 maalmood kiisaska leh mudnaanta sare, 0-14 maalmood kiisaska leh mudnaanta dhexe iyo 0-28 maalmood kiisaska leh mudnaanta hoose 

Cinwaan dirid

Kakuma 1, next to Bon Bosco Technical Institute