Kakuma: Caafimaadka Maskaxda -Isbitaalka guud ee Ammusait (IRC)

International Rescue Committee (IRC)

Kakuma: Caafimaadka Maskaxda -Isbitaalka guud ee Ammusait (IRC) logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 12/19/2023

Sifo

Adeegyada la bixiyo: 

 • Adeegyada la-talinta shaqsi iyo kooxeed 
 • Maaraynta dawooyinka xanuunka dhimirka ee ay bixiyaan bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee takhasuska leh iyo kuwa aan khaaska ahayn. 
 • Qiimaynta Caafimaadka Maskaxda  
 • Gargaarka degdega ah ee cilmi nafsiga (PFA) 
 • Gudbinta caafimaadka maskaxda  
 • Kooxda taageerada is-dilka 

Shuruudaha u-qalmitaanka

 • Dadka doonaya qiimaynta caafimaadka dhimirka waa in ay soo gudbiso UNHCR  
 • Soo kabashada bukaannada isdilka ee fadhiyada kooxda taageerada is-dilka 
 • Ballanta qiimaynta caafimaadka dhimirka waxa la sameeyaa Khamiista oo keliya  
 • Kulamada kooxda taageerada is-dilka waxa la sameeyaa talaadada 
 • Tafsiir si joogto ah ayaa loogu heli karaa goobtan Nuer, Soomaali, Lotuko, Burundi, Congolese, Rwandase, Turkana, luqadaha Carabiga. 

Helitaanka

 • Turjubaanada dumarka ayaa diyaar u ah Nuer, Somali, Congolese, Burundi, luqadaha Carabiga. 
 • Meesha laga soo galo waxa ay leedahay meel sare 
 • Goobtan waxaa ku sugan shaqaale dumar ah 
 • Goobtani waxay leedahay musqulo u gaar ah ragga iyo dumarka  
 • Dhammaan adeegyada liiska ku jira waa lacag la'aan 
 • Ambalaaska ayaa diyaar u ah xaaladaha degdega ah ee badbaadinta nool -  Kakuma 1 - +254719105775, Kakuma 2, 3, 4 - +254719105549. 

Maalmo iyo waqtiyo gelitaanka

 • Isniin-Sabti 8 subaxnimo-3 galabnimo
 • Adeeggan waxa la heli karaa 24/7 
 • Adeegani waxa uu xidhan yahay maalmaha ciidaha 

Hababka jawaab celinta hayadda 

 • Telefoon: +254701629346  
 • Miisaska caawinta ee fadhiya xarumaha caafimaadka IRC.  
 • Ciwaanka iimaylka: feedback.kakuma@rescue.org 
 • Sanduuqyada jawaab-celinta kuwaas oo ku yaal dhammaan xarumaha caafimaadka IRC.  
 • Kulamada jawaab celinta ee billaha ah ee hogaamiyayaasha bulshada.  
 • Booqo xafiisyada IRC ee ku yaal Isku-xidhka Xiriirka Adduunka ee Lutheran 1 
 • Wakhtiga jawaabta: 0-3 maalmood kiisaska halista ah, 0-7 maalmood kiisaska leh mudnaanta sare, 0-14 maalmood kiisaska leh mudnaanta dhexe iyo 0-28 maalmood kiisaska leh mudnaanta hoose 

 

Cinwaan dirid

Kakuma 4, next to Kakuma 4 Market, Kakuma Refugee Camp