IFO 2: Taageerada Nafsiga ah ee Bulshada- Refugee Consortium of Kenya (RCK)

Refugee Consortium of Kenya

IFO 2: Taageerada Nafsiga ah ee Bulshada- Refugee Consortium of Kenya (RCK) logo

Sifo

Adeegyada la bixiyo

 •  La-talin-ka-qof ah
 • La-talin kooxeed
 • La talinta qoyska
 • Taageerada shucuureed
 • Cilmi-nafsiga
 • Dhakhtarka maskaxda
 • Kooxda taageerada
 • Faragelinta qalalaasaha

Shuruudaha u-qalmitaanka

 • Dhammaan macaamiishu waa inay ahaadaan qaxooti/magangalyo doon

Helitaanka

 • Meel ammaan ah oo gaar ah oo loogu talagalay la-talinta mid-ka-mid ah
 • Jeedin joogta ah si aad u hubiso inaad awoodo inaad hesho caawimada aad u baahan tahay
 • Meesha laga soo galo waxa ay leedahay meel sare
 • Goobtan waxaa ku sugan shaqaale dumar ah

Maalmaha gelitaanka iyo waqtiga

 • Isniin-Jimce :8 subaxnimo-5 galabnimo
 • Khadka caawinta: 0700865559
 • Waqtiga jawaab celinta: 24 saacadood gudahood

Goobta ku meel gaadhka ah: HI Compound IFO 2

Telefoon

Telefoon

Email

info@rckkenya.org