Adeegyada kale ee caafimaadka- Ururka Laanqayrta Cas ee Kenya (KRCS)

Ururka Laanqayrta Cas ee Kenya

Adeegyada kale ee caafimaadka- Ururka Laanqayrta Cas ee Kenya (KRCS) logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 8/10/2023

Sifo

Adeegyada kale ee caafimaadka

  • Taageerada dadka caadaystay mukhaadaraadka ama khamriga  
  • Adeegyada dadka la nool HIV/AIDS  
  • La-talinta ka-hortagga HIV-ga iyo cudurrada galmada lagu kala qaado (STIs) 
  • Adeegyada carruurta aan lala socon 
  • Taageerada dadka naafada ah iyo/ama baahiyaha gaarka ah 
  • Maaraynta kiis ee shakhsiyaadka maskaxda ka jiran 

Shuruudaha u-qalmitaanka

  • Adeegyada gudaha xarumaha KRCS uma baahna bandhig dukumeenti ah 
  • Adeegyada u baahan gudbinta ka baxsan Dhadhaab waxaa loo ogol yahay oo keliya qaxootiga diiwaangashan

Helitaanka

  • Adeegyada haweenka uurka leh 
  • Adeegyada hooyooyinka cusub 

Telefoon

WhatsApp

Email

info@redcross.or.ke