Adeegyada WASH (KRCS)

Ururka Laanqayrta Cas ee Kenya

Adeegyada WASH (KRCS) logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 8/10/2023

Sifo

Adeegyada WASH

  • Musqulaha/musqulaha 
  • Qubeyska  
  • Adeegyada dharka 
  • Xafaayadda 

Shuruudaha u-qalmitaanka

  • Adeegyada gudaha xarumaha KRCS uma baahna bandhig dukumeenti ah 
  • Adeegyada u baahan gudbinta ka baxsan Dhadhaab waxaa loo ogol yahay oo keliya qaxootiga diiwaangashan 

Helitaanka

  • Musqulo gooni ah ayaa u banaan dumarka oo kaliya 
  • Qubeyska goonida ah ayaa diyaar u ah dumarka oo kaliya 

Telefoon

WhatsApp

Email

info@redcross.or.ke