Daryeelka Guud ee Caafimaadka (KCRS)

Kenya Red Cross Society

Daryeelka Guud ee Caafimaadka (KCRS) logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 8/10/2023

Sifo

Daryeelka Guud ee Caafimaadka

 • Gargaarka degdega ah 
 • Dhakhtarka guud 
 • U gudbinta daryeelka takhasuska leh 
 • Dhakhtarka Ilkaha (u gudbin) 
 • Dhakhtarka indhaha (u gudbin) 
 • Dhakhtarka haweenka (gudbinta) 
 • Umulisada 
 • Dhakhtarka carruurta (u gudbin) 
 • Talaalka 
 • Adeegyada caafimaadka ee ka badbaaday rabshadaha 
 • Ka hortagga degdega ah 
 • Daawooyin  

Tijaabooyin caafimaad: 

 • Baaritaanka HIV 
 • Baaritaanka cagaarshowga 

Shuruudaha u-qalmitaanka

 • Haweenka kaliya: umulisada, baaritaanka kansarka ilmo galeenka.  
 • Dhakhaatiirta haweenka ayaa diyaar ah 
 • Adeegyada waxaa loogu talagalay shakhsiyaadka LGBTQI+ ee jooga rugaha MARPs 

Helitaanka

 • Meel ammaan ah oo gaar ah oo loogu talagalay imtixaannada mid-ka-mid ah 
 • Jeedin joogta ah si aad u hubiso inaad awoodo inaad hesho caawimada aad u baahan tahay  
 • Turjubaanada dheddigga ah ayaa diyaar u ah luqadaha soo socda: Soomaali, Suudaani, Kongo Gambela iyo Itoobiyaan 
 • Luuqadaha: Somali, Sudanese, Congolese Gambela iyo Ethiopian 
 • Turjumaan ayaa kuu raaci doona adeegyo kale 
 • Turjubaanka waxaa lagu heli karaa taleefanka si uu kaaga caawiyo inaad la xiriirto adeeg bixiyayaasha kale 

Telefoon

Email

info@redcross.or.ke

WhatsApp