Adeegyada Taageerada Cilmi-nafsiga Bulshada - Humanity &Inclusion (HI)

Humanity and Inclusion (HI)

Adeegyada Taageerada Cilmi-nafsiga Bulshada - Humanity &Inclusion (HI) logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 8/10/2023

Sifo

Adeegyada la heli karo

 • La-talin-qof-qof ah  
 • La-talin kooxeed  
 • Dhex-dhexaadinta Qoyska  
 • Taageerada niyadda  
 • Cilmi-nafsi-yaqaanka
 • Daawaynta
 • Kooxda taageerada  
 • Dhexgalka qalalaasaha  
 • Gudbinta
 • Khadka caawinta: PSEA iyo cabashooyinka.  
 • Meelo ammaan ah oo gaar ah  

Shuruudaha u-qalmitaanka ama shuruudaha gelitaanka adeegyada

Ma jiro calaamad u-qalmitaanka 

Adeegyada la heli karo iyada oo aan la tixraacin 

Adeegyada la heli karo iyada oo aan loo gudbin

Helitaanka adeegyada Xarunta

Ma jiro calaamad u-qalmitaanka 

Adeegyada la heli karo iyada oo aan la tixraacin 

Adeegyada la heli karo iyada oo aan loo gudbin  

Meel badbaado leh oo loogu talagalay carruurta  

Xiriiriyaha luqadda dhegoolaha ayaa diyaar ah  

Gelitaanka goobtan ayaa leh meel sare  

Goobtan waxaa ka shaqeeya dumar iyo rag  

Goobtani waxay leedahay musqulo u gaar ah ragga iyo dumarka  

Dhammaan adeegyada liiska ku jira waa lacag la'aan  

Saacadaha furitaanka

Isniin:
-8:00 AM - -5:00 PM
Talaado:
-8:00 AM - -5:00 PM
Khamiis:
-8:00 AM - -5:00 PM
Arbaco:
-8:00 AM - -5:00 PM
Jimce:
-8:00 AM - -5:00 PM

Telefoon