Dadaab: Baxnaaninta shaqaynaysa - Humanity &Inclusion (HI)

Humanity and Inclusion (HI)

Dadaab: Baxnaaninta shaqaynaysa - Humanity &Inclusion (HI) logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 5/16/2024

Sifo

Adeegyada la heli karo

  • Qiimaynta iyo soo saarista agabka caawinta

Shuruudaha u-qalmitaanka ama shuruudaha gelitaanka adeegyada 

  • Tixraaca iyo soo galitaanka. 
  • Dhammaan adeegyadu waa bilaash
  • NHIF waa la aqbali karaa

Helitaanka adeegyada Xarunta 

  • Adeegyada waa la heli karaa inkastoo aysan jirin helitaan turjubaan luqadda dhegoolaha
  • Furan maalmaha fasaxa ah oo diyaar u ah adeegyada gurmadka