Dadaab: Baxnaaninta shaqaynaysa - Humanity &Inclusion (HI)

Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 8/10/2023

Sifo

Adeegyada la heli karo

  • Qiimaynta iyo soo saarista agabka caawinta

Shuruudaha u-qalmitaanka ama shuruudaha gelitaanka adeegyada 

  • Tixraaca iyo soo galitaanka. 
  • Adeegga waa la bixiyaa inkasta oo la kabo, NHIF waa la aqbali karaa

Helitaanka adeegyada Xarunta 

  • Adeegyada waa la heli karaa inkastoo aysan jirin helitaan turjubaan luqadda dhegoolaha
  • Furan maalmaha fasaxa ah oo diyaar u ah adeegyada gurmadka