Kakuma: Adeegyada Carruurta - Humanity & Inclusion (HI)

Humanity and Inclusion (HI)

Kakuma: Adeegyada Carruurta - Humanity & Inclusion (HI) logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 8/10/2023

Sifo

Adeegyada la heli karo

 • Adeegyada baxnaaninta carruurta
 • Ciyaar loo dhan yahay
 • Adeegyada ilaalinta ilmaha

Shuruudaha u-qalmitaanka ama shuruudaha gelitaanka adeegyada 

 • Ma jiro calaamad u-qalmitaanka 
 • Adeegyada la heli karo iyada oo aan loo gudbin 

Helitaanka adeegyada Xarunta 

 • Meel badbaado leh oo loogu talagalay carruurta 
 • Xiriiriyaha luqadda dhegoolaha ayaa diyaar ah 
 • Gelitaanka goobtan ayaa leh meel sare 
 • Goobtan waxaa ku sugan shaqaale dumar ah 
 • Goobtani waxay leedahay musqulo u gaar ah ragga iyo dumarka 
 • Dhammaan adeegyada liiska ku jira waa lacag la'aan 

Goobta

 • Kakuma 1 xarun baxnaanin
 •  Kakuma 2 xarun baxnaanin
 •  Kakuma 4 xarunta baxnaaninta 
 • Xarunta baxnaaninta kalobeyei

Saacadaha furitaanka

Isniin:
-8:00 AM - -5:00 PM
Talaado:
-8:00 AM - -5:00 PM
Arbaco:
-8:00 AM - -5:00 PM
Khamiis:
-8:00 AM - -5:00 PM
Jimce:
-8:00 AM - -5:00 PM

Telefoon