Iftin AEP

Norwegian Refugee Council (NRC)

Sifo

Adeegyada 

Waxbarashada dugsiga hoose 

Shuruudaha u-qalmitaanka ama shuruudaha gelitaanka adeegyada 

Si aad u hesho adeegan, waa inaad tahaay: 

 • Qaxooti 
 • Magangalyo-doon (Diiwaan gashan iyo mid aan diiwaan gashanayn) 
 • Xubinta bulshada martida loo yahay 

Markaad codsanayso, waxaad u baahan tahay inaad haysato
waxyaabaha soo socda: 

 • Shahaadada dhalashada Kenya 
 • Xaashida caddaynta 

Helitaanka 

 • Meesha laga soo galo waxa ay leedahay meel sare 
 • Goobtan waxaa ku sugan shaqaale dumar ah 
 • Goobtani waxay leedahay musqulo u gaar ah ragga iyo dumarka 
 • Dhammaan adeegyada liiska ku jira waa lacag la'aan 
 • Tirada musqulaha la isticmaali karo ayaa ku filan ardayda
  xaruntan 
 • Musqulaha oo lagu kala saaro jinsiga 
 • Musqulaha looma habeeyo dadka naafada ah 
 • Xarunta waxbarashadu ma laha koronto 

Saacadaha furitaanka

Isniin:
-8:00 AM - -4:00 PM
Talaado:
-8:00 AM - -4:00 PM
Arbaco:
-8:00 AM - -4:00 PM
Khamiis:
-8:00 AM - -4:00 PM
Jimce:
-8:00 AM - -4:00 PM