Macluumaadka ku saabsan halka iyo sida loo helo shatiyada Ganacsiga / rukhsadaha iyo rukhsadaha, iyo Caawinta cusboonaysiinta Ganacsiga / rukhsadaha iyo rukhsadaha

Waaxda Dakhliga Gobolka, Dowlada Gaarisa County