Diiwaangelinta Guurka

Civil Registry, Nairobi

Sifo

Diiwaangelinta Guurka - Shahaadooyinka


Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Adeegyada Helitaanka

Kuwa aan Muslimka ahayn, Masiixiyiinta iyo ururada kale ee rayidka ah