Baahiyaha Aasaasiga ah

Sifo

Oo ay ku jiraan kaararka raashinka


Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Adeegyada Helitaanka

Caruurta

Saacadaha furitaanka

Talaado:08:00 - 05:00
Khamiis:08:00 - 05:00
Isniin:08:00 - 05:00
Jimce:08:00 - 05:00
Arbaco:08:00 - 05:00

Email

ps@socialprotection.go.ke

Email

info@socialprotection.go.ke