Baahiyaha Aasaasiga ah

Waaxda Adeegyada Carruurta, Lodwar

Sifo

Oo ay ku jiraan kaararka raashinka


Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Adeegyada Helitaanka

Caruurta

Saacadaha furitaanka

Talaado:
08:00 AM - 05:00 PM
Khamiis:
08:00 AM - 05:00 PM
Isniin:
08:00 AM - 05:00 PM
Jimce:
08:00 AM - 05:00 PM
Arbaco:
08:00 AM - 05:00 PM

Email

ps@socialprotection.go.ke

Email

info@socialprotection.go.ke