Xadgudubka Galmada iyo Jinsiga (SGBV) Daryeelka Caafimaadka - Isbitaalka gobolka Lodwar & gudbinta

Lodwar county & referral hospital

Sifo

Isbitaalka


Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Adeegyada Helitaanka

\u2022 Ka badbaaday SGBV - Dadka waaweyn

\u2022 Ka badbaaday SGBV - Carruur

Telefoon

Telefoon