Macluumaadka ku saabsan halka iyo sida looga helo shahaadada diiwaangelinta kooxaha iscaawinta, iyo Caawinta cusboonaysiinta shahaadada diiwaangelinta ee kooxaha iscaawinta - Xafiiska Horumarinta Bulshada, Lodwar

Xafiiska Horumarinta Bulshada, Lodwar

Sifo

Adeegyada

• Codsiga iyo soo saarista shahaadada diiwaangelinta ee kooxaha iskaa wax u qabso, oo ay ku jiraan Ururada Keydinta iyo Deymaha Magaalooyinka (USLAS), Ururada Kaydka iyo amaahda ee Tuulooyinka (VSLAs), iyo Ururada Ku Salaysan Bulshada (CBOs).

• Cusbooneysiinta kooxaha USLA / VSLA shahaadada diiwaangelinta oo ku saleysan sanadle ah.

Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Adeegyada Helitaanka

• Looma baahna ballamo.

• U-qalmitaanka ayaa ku kala duwan adeeg kasta.

• Adeegyada qaar ayaa laga heli karaa gudbinta.

• Magaca la soo jeediyey ee kooxda

• Khidmadda diiwaangelinta ee Kes 1,000

• Nuqul buuxa oo ah foomka diiwaangelinta oo uu ku shaabadeeyey taliyihii aagga.

• Kooxda daqiiqadaha ay raadinayaan diiwaangelinta.

• Dastuur kooxeed ama xeerar ama xeerar.

• Liiska xubnaha kooxda ee leh magacyada / lambarrada aqoonsiga / lambarrada taleefannada / saxeexyada

• Nuqulada kaararka aqoonsiga ee dhammaan xubnaha

• Saddex koobi dukumiinti kasta

• Laba faylal guga

• Kooxaha diiwaangashan waa inay u soo gudbiyaan warbixinta horumarka saddex-biloodlaha ah hay'adda diiwaangelinta ayna u oggolaadaan marin u helka diiwaanada si ay u diiwaangeliyaan hay'adda markay codsadaan ama dalbadaan

• Diiwaangelinta waxaa sameeya Sarkaalka Horumarinta Bulshada ee Lodwar

• UNHCR waxay bixisaa macluumaad dheeraad ah iyo caawimaad xagga diiwaangelinta