Service Image

Lagu cusbooneysiiyay: 2023/02/23

Adeegyada la heli karo 

 • La-talin-qof-qof ah
 • La-talin kooxeed
 • Dhex-dhexaadin Qoyska,
 • Taageerada niyadda
 • Cilmi-nafsiga
 • Dhakhtarka maskaxda
 • Daawaynta
 • Kooxda taageerada
 • Faragelinta qalalaasaha
 • Khadka Caawinta: PSEA iyo cabashooyinka
 •  Meelo ammaan ah oo gaar ah 

Shuruudaha u-qalmitaanka ama shuruudaha gelitaanka adeegyada 

Ma jiro calaamad u-qalmitaanka 

Adeegyada la heli karo iyada oo aan loo gudbin 

Helitaanka adeegyada Xarunta 

Meel badbaado leh oo loogu talagalay carruurta 

Xiriiriyaha luqadda dhegoolaha ayaa diyaar ah 

Gelitaanka goobtan ayaa leh meel sare 

Goobtan waxaa ku sugan shaqaale dumar ah 

Goobtani waxay leedahay musqulo u gaar ah ragga iyo dumarka 

Dhammaan adeegyada liiska ku jira waa lacag la'aan 

Macluumaadka xiriirka

Cinwaanka

Ifo Refugee camp, Kenya

0.1104255
40.3139675

Halkan guji si aad u aragto cinwaanka Khariidadaha Google.