Rabshadaha Ku Salaysan Jinsiga (GBV) waa gacan ka hadal ama nooc kasta oo weerar lagu qaado qofka sababtoo ah jinsigiisa. GBV waxay raad ku yeelataa badbaadaha caafimaadkiisa jinsigisa, jireed taan kisa, iyo maskaxeed kisa ee degdega ah. Falalkan oo kale waxay sababaan suurtagalnimada in badbaaduhu uu yeesho arrimo kale oo caafimaad.

Daryeelka degdega ah iyo nafta-badbaadinta ee bixiyayaasha daryeelka caafimaadku ay siiyaan badbaadayaasha GBV waa lama huraan. Tan waxaa loola jeedaa in laga hortago dhaawac dheeraad ah iyo saameynta xun ee GBV ay ku leedahay caafimaadka qofka. Tan waxaa ku jira daaweynta kufsiga, faraxumaynta galmada, iyo noocyada kale ee GBV. Kufsigu waa galitaanka xubnaha taranka (siilka ama guska) xubnaha kale ee xubinta taranka (siilka, guska, ama dabada) iyaga oo aan fasax laga haysan ama muujin rabitaankooda. Wax badan ka akhri noocyada kale ee GBV.

Maxaa dhacaya marka badbaadaha GBV uu raadsado daryeel caafimaad?

Ururada taageera badbaadayaasha GBV waxay leeyihiin shaqaale kiis oo xirfad leh iyo shaqaale daryeel caafimaad oo hubiya badbaadayaasha in loola dhaqmo si ixtiraam iyo sharaf leh. Badbaaduhu waxa uu dooran karaa in uu qof qolka ugu jiro taageero bulsho iyo mid damiir inta ay hawsha socoto. Adeeggan waxaa si bilaash ah ku bixiya hay'adaha Kakuma iyo Dhadhaab.

Haddii ay dhacdo in badbaaduhu uu yar yahay (kayar da'da 18), waalidka ama daryeelaha ayaa lagu wargelin doonaa dhammaan tallaabooyinka ku lug leh bixinta daryeelka caafimaadka. Mas'uulka ama waalidku waxay ogolaan karaan ama diidi karaan inay bixiyaan ogolaanshaha bixinta daryeelka caafimaadka ilmaha.

Tallaabooyinka soo socda ayaa la raacayaa si loo taageero badbaadayaasha.

1. Qaadashada badbaadaha

Tani waa tallaabada ugu horreysa ee habka lagu taageerayo badbaadaha iyada oo loo marayo habka bogsashada. Shaqaale kiis ee u adeegaya badbaadaha ayaa is baran doona, kana waraysan doona badbaadaha luqadda ku haboon iyaga oo xaqiijin doona haddii ay ku dareemaan ammaan goobta ay joogaan iyo turjumaanada tababaran. Shaqaaluhu waxay mas'uul ka yihiin inay abuuraan jawi badbaado leh, taageero iyo naxariis leh dadka adeegyada helaya. Waxay la shaqeeyaan badbaadiyaha si ay u qiimeeyaan khatarahooda iyo baahidooda degdega ah, iyo dabagalka adeegyada iyo gargaarka badbaadaha.

2. Qiimaynta hordhaca ah

Marxaladani waa meesha uu shaqaaluhu ka bilaabo inuu aqoonsado baahiyaha badbaadaha. Tan waxaa lagu sameeyaa su'aalo-iyo-jawaab si loo xaqiijiyo ama loo ururiyo macluumaadka laga yaabo in badbaaduhu uu ka tagay. Kalfadhigu wuxuu diiradda saarayaa macluumaadka khuseeya dhacdada. Tani waa bilawga marxaladda qiimaynta.

3. Helitaanka ogolaansho xog ogaal ah

Shaqaalaha helaya badbaadaha waxay raadiyaan oggolaansho la og yahay ka hor intaysan bilaabin inay galaan taariikhdooda iyo imtixaankooda. Foomka oggolaanshaha ee ay bixiso xarunta ayaa loo baahan yahay in la saxiixo. Foomka oggolaanshaha oo saxeexan ayaa loo isticmaalaa in lagu diiwaangeliyo oggolaanshaha. Intaa waxaa dheer, oggolaansho afka ah ayaa la raadiyaa marxalad kasta oo daryeelka caafimaadka ah ama habka maaraynta kiisaska GBV. Tani waxay hubinaysaa in badbaadaha si buuxda loogu wargeliyay khatar kasta, faa'iidooyinka iyo fursadaha la heli karo ee nidaam kasta oo caafimaad. Halkaa marka ay marayso, badbaadayaashu waxa ay awood u leeyihiin in ay doortaan waxa ay ku qanacsan yihiin.

4. Qaadashada taariikhda badbaadayaasha

Halkaa marka ay marayso, su'aalo muhiim ah waxaa weydiin doona shaqaalaha kiiska GBV. Kuwaas waxaa loola jeedaa in lagu caawiyo helitaanka macluumaadka kaa caawin doona in la go'aamiyo nooca baaritaanka caafimaadka la samaynayo iyo daaweynta la bixinayo.

5. Baaritaanka jirka

Baaritaanka jireed wuxuu caawiyaa in la aqoonsado dhaawac kasta oo uu ka badbaaday badbaaduhu weerarka iyo go'aaminta daryeelka caafimaad ee loo baahan yahay. Nooca baaritaanku wuxuu ku xiran yahay nooca rabshadaha uu soo sheegay badbaaduhu, tusaale ahaan haddii ay tahay xadgudub galmo ama jirdil, iyo waqtigii laga soo gudbay tan iyo markii uu xadgudubku dhacay. noocyo kala duwan oo daawaynta ayaa la heli karaa iyadoo ku xidhan wakhtiga ka soo wareegay shilku dhacay iyo goorta la soo sheegay. Qiimaynta jidhka oo dhamaystiran waxa ku jiri kara baadhis guud, miskaha (baaritaanka xubinta taranka ee dibadda iyo baadhitaanka siilka) iyo baadhitaanka futada.

Dhammaan qaybaha baaritaanka jireed waa ikhtiyaari, bixiyaha xanaanada caafimaadka ayaa kuu sharxi doona waxa ay sameyn doonaan oo ku weydiin doona haddii aad caadi tahay inay sii wadaan. Waad aqbali kartaa ama diidi kartaa nidaam kasta, waxaad qaadan kartaa nasasho wakhti kasta ama waxaad codsan kartaa in baaritaanka la joojiyo.

6. Daaweynta iyo ka hortagga cudurrada

Marxaladdan qofka badbaaday waxaa la siinayaa daawo haddii loo baahdo. Tan waxaa ka mid ah daaweynta daawada:

  • Daaweynta dhaawacyada jirka
  • Daawooyinka lagaga hortagayo caabuqyada sida caabuqa galmada lagu kala qaado sida jabtada, caabuqa kalamiidiya, Trichomoniasis, Virus Immunodeficiency Virus (HIV), Cagaarshowga B, iyo Teetanada
  • Waxbarasho ku saabsan khataraha caafimaad ee ka dhalan kara weerarka
  • Ka doodista dhammaan xulashooyinka daawaynta.

Badbaadiyaha sidoo kale waxaa la siiyaa taageero niyadeed. Xaaladaha qaarkood, badbaadaha ayaa laga yaabaa in loo gudbiyo adeeg bixiyayaasha kale haddii loo baahdo oo ku salaysan rabitaankooda.

Qaar ka mid ah daawooyinka caadiga ah ee la isticmaalo waxaa ka mid ah:

Hepatitis B vaccine: Cagaarshowga B waxa lagaga hortegi karaa tallaalka kaas oo ay tahay in lagu bixiyo 14 maalmood gudahooda ee kufsiga siilka ama dabada.

Tetanus Injection: Duritaan teetanada ayaa la siin doonaa si looga hortago infekshanka teetanada. Caabuqa teetanada waxaa keena caabuqa bakteeriyadu gasho nabarka.

Emergency Contraceptive Pills (ECP) (ECP): Gabdhaha ka badbaaday weerarka galmoodka ee da'da dhalmada ah ayaa la siinayaa dawadan. Kaliya kuwa raadsada gargaar caafimaad 120 saacadood gudahooda ee baaritaanka uurka ayaa loo oggol yahay ECP. Ka-hortagga uur-qaadidda waxa la bixiyaa oo keliya haddii baaritaanka uurku yahay mid xun.

Badbaadayaasha kufsiga ee qaba dhaawacyada unugyada (nabaro) oo ay ugu wacan tahay dabeecadda rabshadaha leh ee falka weerarka waxay leeyihiin khatarta sii kordheysa ee qaadista HIV.

Haddii badbaaduhu uu booqdo rugta caafimaadka in ka badan 72 saacadood ka dib dhacdada, baaritaanka iyo daawaynta waxay ku xirnaan doontaa xaaladdooda iyo taariikhdooda caafimaad. Kiisaska uu badbaaduhu daawayn u raadsado 72 saacadood ka dib, doorashooyinka daawaynta qaarkood lama dabaqi doono. Tusaale ahaan, badbaaduhu ma heli doono dawo loogu talagalay ka hortagga HIV.

Gabadha ka badbaaday waxa la waydiin doonaa in ay ogolaato baaritaanka uurka haddii ay ku warbixiso 120 saacadood gudahood oo ay noqoto ee da'da taranka. . Haddii natiijada baaritaanka ay tahay mid xun, waxaa la siin karaa kaniiniga ka hortagga uurka ee degdegga ah (ECP). Kiniinku wuxuu si fiican u shaqeeyaa 72 saacadood gudahooda ee weerarka galmada.

blobid0.png

Sawir: Lanbarrada khadka tooska ah ee GBV ee caafimaadka, la-talinta iyo gargaarka sharciga ee badbaadayaasha Kaakuma iyo Dhadhaab

Waa maxay sababta qofku u raadsado daryeel caafimaad 72 saacadood gudahooda ka dib markii la faraxumeeyay.

Xadgudubyada sida kufsiga, wasakhaynta, iyo isu-tagga jinsiga ayaa ah dhammaan noocyada xadgudubyada galmada. Kuwa ka badbaaday falalkan waa inay soo sheegaan 72 saacadood oo weerar ah. Tani waxay kaa caawinaysaa in la yareeyo khatarta qaadista infekshanka HIV iyadoo la siinayo

daawaynta kahortagga-soo-gaadhista, oo sidoo kale loo yaqaan PEP. PEP waxa la bixiyaa 72 saacadood gudahooda ee weerarka galmada. Maamulka waqtiyeysan ee daawadu waa muhiim.

Soo gudbinta 72 saacadood gudahood waxay sidoo kale caawisaa daawaynta dhaawacyada jirka ee laga yaabo inay jiraan iyo bixinta dawooyinka xanuunka.

Soo gudbinta 72 saacadood gudahooda waxay kaloo caawisaa badbaadayaasha caddaaladda raadinaya. Diiwaangelinta dhaawacyada iyo ururinta shaybaarada, sida dhiigga, timaha, candhuufta iyo shahwada, 72 saacadood gudahooda ee shilka, waxa laga yaabaa inay caawiso in la taageero sheekada badbaadaha waxana laga yaabaa inay caawiso aqoonsiga dembiilayaasha. Waxaad wax dheeraad ah ka baran kartaa kaalmada sharciga ee badbaadayaasha GBV ee raadinaya caddaaladda.

Xarumaha caafimaadka ee Kakuma

XARUNTAGOOBTA
Kaapoka Health Centre / Main Hospital   Kakuma 1  
Locher-angamor Dispensary / Clinic 4   Kakuma 1  
Hong-Kong Dispensary / Clinic 2  Kakuma 2
Nalemsekon Dispensary/ Clinic 5  Kakuma 2
Nationokor Dispensary / Clinic 6  Kakuma 3
Ammusait General Hospital /IRC General Hospital   Kakuma 4
Natukubenyo Health Center / Kalobeyei Health Centre  Kalobeyei V1  
Naregae Dispensary/ Kalobeyei Village 2 Clinic  Kalobeyei V2

 

Xarumaha caafimaadka ee Dadaab

XARUNTAGOOBTA
Kenya Red Cross   Xerada Ifo
Medecins Sans Frontieres (MSF) Hospital   Xerada Dhagaxley
 IRC main Hospital/ Hagadera Refugee camp hospital   Xeradaqaxootiga ee Xagardheere
Health post E6  Xerada Xagardheere
 Health post L6   Hagadera Camp  
 Dadaab Sub- County Hospital Dadaab 

Waxa jira nambaro telefoon oo uu qofku wici karo haddii ay la kulmaan khatar GBV meel kasta ha ahaatee. Wicida mid ka mid ah lambaradan ayaa kaa caawin kara inaad hesho hagitaan ku saabsan halka aad caawimaad ka raadsan karto.

Telefoonada qaranka

Khadka Tooska ah ee bilaashka ah ee Qaranka ee Rabshadaha Ku Salaysan Jinsiga (GBV), 1195.

Khadka Qaran ee Xadgudubka Ku Salaysan Jinsiga (GBV) wuxuu ku xiran yahay tas-hiilaadka caafimaadka ee bixiya daawaynta kuwa ka badbaaday xadgudubka galmada, gargaarka sharciga iyo xarumaha samatabbixinta. Wax kharash ah laguguma dalaci doono hawada markaad wacayso khadkan.

Khadka caawinta carruurta: 116

Khadka caawinta caruurtu waa madal warbixineed sir ah oo ay heli karaan carruurta iyo dadka waaweyn ee aqoonsaday ama goob joog u ahaa xadgudubka ka dhanka ah carruurta. Kaqaybgalayaasha khadka ayaa bixiya la-talin hal-hal ah waxayna ku xidhaan carruurta adeegyada taageerada ee bulshadooda.

 

Lanbarrada taleefoonnada GBV ee Kaakuma iyo Dhadhaab

 

GargaarkaKakumaDadaab
CaafimaadInternational Rescue Committee (IRC)    

GBV hotline: 0702572024  

International Rescue Committee (IRC)    

GBV hotline: 0708516530, sidho kale WhatsApp  

Taageerada nafsi-bulsheed (la-talin)

 Taageerada nafsi-bulsheed (la-talin)

Danish Refugee Council  

Toll-Free Phone: 0800720414, Also available on WhatsApp  

International Rescue Committee (IRC)    

GBV hotline: 0708516530, Sidoo kale WhatsApp

Sharci

Refugee Consortium of Kenya (RCK)  

0800720262  Taleefanka bilaashka ah: Taleefanka 070141497 

Refugee Consortium of Kenya (RCK) 

Teleephonka: 0703848641  

 

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan noogu soo qor bogga Julisha.Info Facebook, ama nagala hadal WhatsAppka (+254110601820) Isniinta illaa Jimcaha laga bilaabo 08:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo.