Lagu cusbooneysiiyay: 2021/06/08

Oo ay ku jiraan kaararka raashinka

Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Adeegyada Helitaanka

Caruurta

Saacadaha Furitaanka

Isniin ka furan 08:00 AM ku 05:00 PM

Talaado ka furan 08:00 AM ku 05:00 PM

Arbaco ka furan 08:00 AM ku 05:00 PM

Khamiis ka furan 08:00 AM ku 05:00 PM

Jimco ka furan 08:00 AM ku 05:00 PM

Cinwaanka

Lodwar