Lagu cusbooneysiiyay: 2021/06/08

Isbitaalka

Taageerada bulshada-Pyscho

Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Adeegyada Helitaanka

• Ka badbaaday SGBV - Dadka waaweyn

• Ka badbaaday SGBV - Carruur

Furan 24/7.

Cinwaanka

Lodwar - Lokichogio Road, Lodwar County