Lagu cusbooneysiiyay: 2021/06/25

Isbitaalka

Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Adeegyada Helitaanka

\u2022 Ka badbaaday SGBV - Dadka waaweyn

\u2022 Ka badbaaday SGBV - Carruur

Furan 24/7.

Cinwaanka

Lodwar-Lokichogio Road Lodwar Township Turkana Central