Lagu cusbooneysiiyay: 2021/06/25

Adeegyada

Diiwaangelinta dhalashada

• Diyaarinta iyo bixinta shahaadooyinka dhalashada ee caruurta ku dhalatay Kenya.

• Diiwaan gelin dambe ee dhalashada

• Magaca isbeddelada shahaadooyinka dhalashada

• Saxitaanka higgaadda iyo khaladaadka kale ee shahaadooyinka dhalashada

Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Adeegyada Helitaanka

• Ogeysiis ku saabsan dhalashada (warqad) oo ay soo saartay isbitaalka uu cunuggu ku dhashay ama lagu soo bandhigay dhalashada ka dib.

• Kaarka caafimaadka / kaarka tallaalka ama kaarka baabtiiska ayaa looga baahan yahay kiisaska diiwaangelinta dhalashada oo soo daahay (kadib 6 bilood dhalashada).

• Ilmaha waa in loo soo bandhigaa isbitaal ama rug caafimaad ugu dambeyn 6 bilood dhalashada ka dib.

Cinwaanka