Lagu cusbooneysiiyay: 2021/05/20

Adeegyada

Codsiga, soo saarista iyo cusboonaysiinta shatiyada ganacsiga / rukhsadaha iyo rukhsadaha

Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Adeegyada Helitaanka

• Ruqsadaha Ganacsiga Yar: (Cadaynta lahaanshaha ganacsiga - (dukumintiga diiwaangelinta), Shahaadada diiwaangelinta meheradda, Goobta iyo nooca ganacsiga, Lacagta rukhsadda ee lagu dabaqi karo, khidmadaha rukhsaduhu waxay kuxiran yihiin baaxadda ganacsiga, Ruqsadaha waa la cusbooneysiiyaa sannad kasta)

• Ruqsadaha caafimaadka ee xarumaha adeegga cuntada: (Shahaadada diiwaangelinta ganacsiga, Kormeerka goobaha ganacsiga (oo ku habboon ujeeddo iyo tas-hiilaadka nadaafadda), Shaqaalaha inay haystaan ​​caddeyn caddeyn caafimaad si ay uga shaqeeyaan warshadaha adeegga cuntada.

• Khidmadaha khuseeya rukhsadaha iyo shatiyadaha kala duwan.

Cinwaanka