Lagu cusbooneysiiyay: 2021/06/07

Adeegyada

1. Codsiga iyo soo saarista shahaadada diiwaangelinta ee kooxaha iskaa wax u qabso, oo ay ku jiraan Ururada Keydinta iyo Deymaha Magaalooyinka (USLAS) iyo Ururada Keydka iyo Deymaha Tuulooyinka (VSLAs). Caawi cusbooneysiinta dukumiintiyada

2. Cusbooneysiinta kooxaha USLA / VSLA shahaadada diiwaangelinta oo sanadle ah.

Shuruudaha U-qalmitaanka

• Looma baahna ballamo.

• U-qalmitaanka ayaa ku kala duwan adeeg kasta.

• Magaca la soo jeediyey ee kooxda

• Khidmadda diiwaangelinta ee Kes 1,000

• Nuqul buuxa oo ah foomka diiwaangelinta oo uu ku shaabadeeyey taliyihii aagga.

• Kooxda daqiiqadaha ay raadinayaan diiwaangelinta.

• Dastuur kooxeed ama xeerar ama xeerar.

• Liiska xubnaha kooxda ee leh magacyada / lambarrada aqoonsiga / lambarrada taleefannada / saxeexyada

• Nuqulada kaararka aqoonsiga ee dhammaan xubnaha

• Saddex nuqul oo dukumiinti kasta ah

• Laba faylal guga

• Kooxaha diiwaangashan waa inay u soo gudbiyaan warbixinta horumarka saddex-biloodlaha ah hay'adda diiwaangelinta una oggolaadaan marin u helidda diiwaanada si ay u diiwaangeliyaan hay'adda marka la codsado ama la dalbado

Adeegyada soo socdaa waxay u baahan yihiin lacag

• Diiwaangelinta USLAs iyo VSLAs, ama kooxaha iscaawinta.

• Cusboonaysiinta shahaadada diiwaangelinta, sanadkiiba.

Helitaanka

Adeegyada waxaa lagu bixiyaa luuqadaha Ingiriiska iyo Kiswahili

Qaab-dhismeedka Waqtiga Jawaab celinta iyo Kanaalada Adeegyada

• Telefoon: + 2540202723011

• Wicitaan Bilaash ah: 1533

• Email: info@socialprotection.or.ke

• Si toos ah ugu warbixi: Xafiiska Xoghaynta Qaranka ee Ilaalinta Bulshada, Nairobi, ACK Parking Silo, Dabaqa 9aad, Wadada Bishop. AMA

• Iyadoo loo marayo Taliyeyaasha iyo Kaaliyeyaasha caaqillada. AMA

• Iyadoo loo marayo Sarkaalka Horumarinta Bulshada ee kuugu dhow ama Sarkaalka Horumarinta Bulshada ee Degmo / Gobol. AMA

• Iyadoo loo marayo Sarkaalka Carruurta ee Degmada ugu dhow ama Sarkaalka Carruurta ee Degmo / Gobol. AMA

• Iyadoo loo marayo Guddiga Daryeelka Ka-faa'iideystayaasha ee heerarka maxalliga ah (halka ay ka jiraan). AMA

• Iyada oo loo marayo xafiisyada barnaamijka kala duwan ee ku yaal Waaxda Horumarinta Bulshada ee ku taal xarunta dhexe ee Nairobi, Guriga Sooshiyaal Sikiyuuritiga, Block "A" Bariga Wing, Wadada Bishop, Milimani

Saacadaha Furitaanka

Isniin ka furan 08:00 AM ku 05:00 PM

Talaado ka furan 08:00 AM ku 05:00 PM

Arbaco ka furan 08:00 AM ku 05:00 PM

Khamiis ka furan 08:00 AM ku 05:00 PM

Jimco ka furan 08:00 AM ku 05:00 PM

Cinwaanka

Ngong Township, Kenya