Lagu cusbooneysiiyay: 2021/06/25

Shuruudaha U-qalmitaanka

• Buuxi foomamka

• Kaar Shisheeye oo shaqeynaya / Aqoonsi Qaxooti ama warqad sugitaan ah

• Codsadeyaasha qaxootinimada ee aan haysan Kaarka Aqoonsi ee Shisheeye / Aqoonsi Qaxootinimo ama warqad sugitaan waa inay marka hore raadsadaan inay helaan dukumintiyada loo baahan yahay ama ay ka helaan safaaradda dalalkooda.

• Dadka reer Kenya waxay u baahan yihiin Kaarka Aqoonsiga Qaranka oo ansax ah

• Laba sawir oo baasaaboor midab leh oo dhinac kasta leh

• Labaduba waa inay ku dhaartaan inaanay waligood hore u soo marin

• Laba markhaati

Khidmadaha:

• Ksh. 600 ee Ogeysiiska Guurka - waxaa lagu dhejiyaa Ogeysiiska Guurka ugu yaraan 21 maalmood

• Ksh. 600 ee Shahaadada Diiwaan Geliyaha - Haddii aan wax diidmo ah laga soo horjeedin guurka la soo jeediyay ee dhinacyada saddexaad

• Ksh. 200 ee Dhaarta Guurka - qolo kasta oo ka mid ah inay caddeyso inaysan hadda guur ku jirin qof kale

• Ksh. 2000 ee guurka

• Ksh. 500 - shahaadada guurka

• Ksh. 16500 lammaane kasta oo ay damacsan yihiin in Diiwaanhayaha Guurka uu ka baxo xarunta shaqada

Helitaanka

Adeegyada sidoo kale waxaa laga heli karaa kaniisadaha halkaas oo wadaadadu ay ruqsad u haystaan ​​in ay maamulaan guurka

Nidaamka diiwaangelinta guurka wuxuu qaadanayaa ugu yaraan 90 maalmood

Cinwaanka

Lodwar