Dadka qaba cudurka 'Covid-19' waxaa ku dhacay astaamo fara badan oo la soo sheegay - oo ka bilaabma astaamo khafiif ah illaa jirro daranAstaamuhu waxay soo muuqan karaan 2-14 maalmood ka dib soo-gaadhista viruskaDadka leh astaamahan waxaa laga yaabaa inay yeeshaan Covid-19: 

 • Qandhoama dhaxan 
 • Qufac
 • Neefsashadaoo ku adkaata 
 • Daal
 • Murqoama jidh xanuun 
 • Madaxxanuun 
 • Dhadhankacusub ama urta oo kaa luma 
 • Cunexanuun
 • Ciriiriama san duuf ah 
 • Lalabboama matagid 
 • Shuban

Liiskan kuma jiraan dhammaan calaamadaha suurtagalka ah, waxaana lagugula talinayaa inaad booqato xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka markii aad dareento wax aan caadi ahayn. 

Haddii aad: 

 1. a)Tijaabintacudurka Covid-19 laakiin astaamo malahan, ama 
 2. b)Aadleedahay calaamado khafiif ah oo ah 'Covid-19' oo aad ku bogsato guriga. 

Khubaro caafimaad oo ka socota Wasaaradda Caafimaadka ee Kenya iyo Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa kugula talinaya inaad faquuqdo. Tan macnaheedu waa inaad ka go'day dadka kale, xitaa gurigaaga. 

Haddii aad xiriir dhow la leedahay qof laga helay cudurka loo yaqaan 'Covid-19' waxaa lagaa codsanayaa inaad karantiil ahaatotaasoo la micno ah in dhaqdhaqaaqaagu xaddidnaan doono 14 maalmoodTani waa sababta oo ah: 

 1. a)waxaalaga yaabaa inaad la kulantay viruska oo aadan ogeyn, ama 
 2. b)aadleedahay Covid-19 laakiin ha muujinin astaamo. 

Karantiil wuxuu kaa caawin doonaa kahortaga fayraska inuu ku faafo dad badan. 

Maxaa la sameeyaa markaad iska hubiso cudurka 'Covid-19' oo aadan lahayn astaamo, ama aad leedahay calaamado khafiif ah? 

Haddii aad iska hubiso infekshinka loo yaqaan 'coronavirus' oo aad leedahay astaamo khafiif ah, bixiyeyaasha daryeelka caafimaadku waxay kugula talinayaan inaad hesho daryeelka guriga ku saleysanTani waxay ka kooban tahay: 

 •  Guriga aad joogto toban maalmood 

Xirashada maaskaro markasta 

 • Inaadhaysato qof loo qoondeeyey inuu kuu adeegto oo biyo kuu soo dhaansado. 
 • Kuqufacama ku hindhis xuubka xusulkaaga ama ku daboolo afkaaga iyo sankaaga maro markaad qufacayso ama hindhisayso oo ku tuurayo xaashi qashin qub ah ama musqul ah. 

 

 • Ha lawadaaginwaxyaabaha gaarka u ah gurigasida koobabkatuwaaladaiyo maacuunta. 

# Ku nadiifi gacmahaaga inta badan saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbidhiqsi ama nadiifiye gacmo ku saleysan aalkolo oo ay ku jiraan aalkolo 60-95% ah. 

Kordhiye Caafimaad Bulsho oo loo xilsaaray (CHP) ayaa ku siin doona booqasho guri-maalinle ah waxayna kormeeri doonaan astaamahaaga, Kakuma iyo Xagardheere. 

Waa muhiim inaad isdejiso inta lagu jiro muddadan go'doominta ah. Badi dadka qaata cudurka 'Covid-19' waxay leeyihiin astaamo fudud oo way bogsadaan iyagoon u baahnayn in isbitaal la dhigoSidoo kale waa inaad isku daydaa inaad iska ilaaliso la dhaqanka dadka maxaa yeelay tani waxay yareyn doontaa halista aad dadka kale ugu qaadsiin karto. 

 

Maxaa la sameeyaa haddii lagaa qaado cudurka 'Covid-19', ama aad si dhow ula xiriirtay qof laga helay cudurka 'Covid-19' 

 •  Guriga joog 14 maalmoodWaad joojin kartaa karantiilkaaga 10 maalmood ka dib haddii aadan astaamo lahayn. Si kastaba ha noqoteesii wad daawashada calaamadaha muddo 14 maalmood ah. 
 • Ufiirsoastaamaha caadiga ah ee loo yaqaan 'Covid-19' oo ay ku jiraan qandhoqufac qallalandaal, ama neefta oo ku qabata. 
 • KalafogaanshahajirkaIsku day sida ugu macquulsan inaad uhesho wax kabadan 1 mitir (3 fuudhnaftaada iyo dadka kale. 
 • Ka fogow dadka kale sida ugu macquulsanXidho maaskaro haddii aan lala xiriiri karin dadka kale. 
 • Go'aansogurigaaga haddii aad xanuun dareentoRaadi talo caafimaad haddii calaamadaha ay ka sii darayaan. 

Raadso daryeel caafimaad haddii aad la kulanto mid ka mid ah kuwan soo socda: 

 •  Haddii astaamahaagu ka sii daraan ama aan ka soo rayn 7 maalmood ka dib 
 • Haddiiaad ku jahwareerto ama ay kugu adkaato inaad feejignaato 
 • Haddiiaad yeelato xummad cusub ama qandhadaadu soo noqoto 
 • Haddiiuu kugu dhaco xanuun laabta ah 
 • Haddiineefsashadaadu adkaatoiyo tirada neefsiga aad qaadanayso 

           hal daqiiqo ayaa ka badan 25. 

Maxaa la iska ilaaliyaa marka la karantiilo ama lais karantiilo. 

 • Ha ka bixingurigaaga.
 • Haaadinshaqada. 
 • Kafogowmeelaha dadku ku badan yahay sida kaniisadaha iyo masaajidadameelaha dadku isugu yimaadaanxarumaha bulshadadukaamadaaroosyadaaaskaiyo xarumaha cuntada lagu qaybiyoiyo meelaha kale. 
 • Cidnaha u booqan. 
 • Gurigaagaha ku haysan dad soo booqda. 
 • Ha ka bixingurigaillaa aad u baahan tahay daryeel caafimaad mooyee. 

Macluumaadka xiriirka 

Haddii aad dareento xanuunhergab ama qufac ama qandhofadlan wac 719 ama garaac * 719 # oo ah lambar bilaash ah oo ay bixiso Dowladda Kenya. 

Waxa kale oo aad wici kartaa lambarrada soo socda ee Khadka Degmooyinka: 

 • Nairobi 0800721316 (lacagla'aan) / 0732353535
 • Xagardheere,Gaarisa 0800720143 (IRC) / 0111207207/0110040836/011040708 
 • Kakuma, Turkana 0758722023/0800720605 (IRC)ooloogu talagalay kuwa ku jira qaxootiga Kakuma 

Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan ku xusuusino khadadka taleefannada kale ee laga heli karo xaaladaha gaarka ah: 

 • National GBV (Rabshadakusaleysan Jinsigakhadka tooska ah: 1195 
 • Khadkatelefoonkadegdega ah ee booliska Kenya: 999/112 
 • Khadkataleefankaxadgudubka galmada ee MSF (Dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn): 0711400506 
 • LVCT Health (Liverpoollatalintabaruca iyo daaweynta HIV): 0800720121 

 

 Haddii aad wax su'aalo ah qabtidfadlan noogu soo qor bogga Facebook ee Julisha.InfoIsniinta illaa Sabtida laga bilaabo 08:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo.