Waa maxay shahaadada dhimashada?

Picture2.png

Shahaadada dhimashada waa dukumeenti madani ah oo ay bixiso Dawladdu si uu diiwaan rasmi ah ugu noqdo qof ku dhinta meel kasta oo Kenya ah. Marka shahaadada la bixiyo, waxay noqonaysaa caddaynta diiwaangelinta. Waxaa looga baahan yahay Dowladda Kenya inay diiwaangeliso dhimashada.

 

Muhiimadda shahaadada dhimashada

 • Shahaadada Geeridu waa caddaynta sharciga ah ee dhimashada.
 • Waxay bixisaa xogta qofka dhintay I.e. Magaca, da'da, jinsiga, deegaanka, shaqada, taariikhda dhimashada, goobta, iyo sababta dhimashada.
 • Waxay noqon kartaa mid waxtar u leh samaynta isbeddellada caddaynta Diiwaangelinta (POR) tusaale ahaan UNHCR
 • Waxay noqon kartaa mid waxtar u leh caddaynta dhimashada inta lagu jiro dib-u-dejinta ama hab kasta oo kale
 • Waxa uu caddayn karaa in mid ka mid ah agoon yahay/carmal laga dhintay/ laga dhintay oo uu caddayn karaa u nuglaanshaha inta lagu jiro hannaanka dib-u-dejinta.
 • Waa lagama maarmaan marka la xirayo diiwaanka qofka dhintay tusaale ahaan UNHCR iyo DRS.
 • Wuxuu bixiyaa tirakoobka dawladda ee tirada dadka, sababaha dhimashada, rajada nolosha, iyo waxkale.
 • Waa muhiim marka laga hadlayo arrimaha dhaxalka iyo sameynta xiriir qoys oo lala yeesho qofka dhintay.

Waa maxay habka loo helo shahaadada dhimashada?

Si aad u hesho shahaadada dhimashada; waa in la raaco tillaabooyinka soo socda:

 • Ogeysiinta dhimashada,
 • Diiwaangelinta dhimashada
 • Bixinta shahaadada dhimashada.

Ogeysiinta Geerida iyo Habka Diiwaangelinta ee Dhadhaab

 • Ogeysiinta Geerida

Dhimashadu waxay ka dhici kartaa isbitaalka ama guriga, Ogeysiiska dhimashada waa in la sameeyaa bisha ugu horeysa ee laga bilaabo taariikhda uu qofku dhintay.

 

Dhimashada isbitaalka:

Haddii dhimashadu ay ka dhacday isbitaalka, ogeysiinta dhimashada/ ogolaanshaha aaska, (ogolaanshada aaska waa dukumeenti loo baahan yahay in la helo ka hor inta aan meydka la aasin ama aan la gubin) waxaa isla markiiba soo saaraya isbitaalka.

 

Kuwa soo socda waa tillaabooyinka la qaaday haddii ay geeridu ka dhacdo isbitaalka:

 • Saraakiisha/dhakhaatiirta caafimaadku waa inay xaqiijiyaan in dhimashadu ka dhacday sariirta isbitaalka.
 • Waxay buuxin doonaan foomka diiwaangelinta dhimashada (D1) 3 nuqul oo ogeysiin ah in qofku ku dhintay isbitaalka.
 • Waxay siin doonaan foomka diiwaangelinta dhimashada asalka ah (D1) qaraabada qofka dhintay.
 • Foomka u qaado Diiwaan-hayaha oo wata aqoonsiga Qaxootiga ee asalka ah ama UNHCR POR adoo sii marinaya UNHCR ilaa Diiwaan-hayaha Dhalashada iyo Dhimashada si loo diiwaangeliyo.
 • Ogolaanshaha in la tuuro ayaa la bixiyaa (sida caadiga ah qaraabada xigta ayaa la siiyaa asalka iyo koobiga si loogu gudbiyo Diiwaan-hayaha si ogolaansho loo bixiyo)

Geerida Guriga

Dhimashada guriga waxaa diwaangeliyay Kaaliyaha Madaxa oo ah kaaliyaha diiwangelinta ee faafinta waana in isla markiiba la soo sheegaa ama 3 bilood gudahood.

Kuwa soo socda ayaa ah tillaabooyinka loo baahan yahay in la qaado.

 • U sheeg kiiska xafiiska kaaliyaha madaxa ama madaxa aagga.
 • Ka warbixi kiiska saldhiga booliiska kaas oo xaqiijin doona in dhimashada aan loo qaadanin fal dambiyeed.
 • Kaaliyaha madaxa ayaa buuxinaya foomka D1 waana in uu la socdaa aqoonsiga asalka ah ee qaxootiga.
 • Foomamka waxaa loo diraa Diiwaanhayaha.
 • Oggolaanshaha tuurista jirka ayaa la bixiyaa (sida caadiga ah qaraabada xigta ayaa la siiyaa asalka iyo koobiga si loogu gudbiyo Diiwaan-hayaha si ogolaansho loo bixiyo

Ogeysiiska Dhimashada waa qasab waxaana sameyn kara:

 • Qaraabada ugu dhow ayaa jooga wakhtiga dhimashada ama jirrada u dambaysa.
 • Ehelada kale ee ka ag dhawaa marxuumka
 • Qofkii halkaas ku sugnaa inta dhimashadu socotay
 • Qof ku noolaa guriga ay geeridu ka dhacday.
 • Qof kasta oo hela ama la wareegaya meydka ama keenaya in meydka la aaso/la tuuro.

Maxaa macluumaadka loo baahan yahay marka la soo sheegayo geeri?

 • Magaca, da'da, dhalashada, iyo shaqada qofka dhintay
 • Sababta iyo goobta dhimashada
 • Halka uu ku noolaa marxuumku
 • Magaca qofka warbixinaya (qaraabo)
 • Diiwaangelinta Geerida.

Marka diwaan-geliyaha uu ka helo asalka iyo nuqulka foomka diiwaangelinta dhimashada qaraabada ama qaraabada, diiwangeliyaha ayaa gelin doona xogta dhimashada ee iyaga loo sheegay diiwaanka, waxaana laga baaraandegi doonaa shahaadada dhimashada.

 

diiwaan gelinta soo daahay

Tani waxay dhacdaa ka dib marka ay dhamaato 3 bilood ka dib marka geeridu dhacdo. Kuwa soo socda waa sida loo sameeyo diiwaangelinta daahidda.

 • Codsadaha si uu u helo warbixin/warqad booliis oo ka socota madaxa/machadka caafimaadka oo xaqiijinaya geerida.
 • Codsadaha si uu u helo dhaarta caddaynta dhimashada. Affidavit waa bayaan qoran oo lagu xaqiijiyay dhaar si loogu isticmaalo caddayn ahaan maxkamadda dhexdeeda
 • Kaarka aqoonsiga qaxoontiga ee dhintay haddii uu qof weyn yahay
 • Kaarka aqoonsiga qaxootiga ee codsadaha
 • UNHCR POR (Caddaynta Diiwaangelinta) ee qofka dhintay
 • Buuxi foomamka D1 iyo D4 ee diiwaangelinta daahitaanka ee xafiiska Chief Sub iyo warqad ka timid madaxa
 • U bandhig dukumentiyada sarkaalka UNHCR ee kuu dhow.

Kharashka diiwaangelinta daahida waa Ksh 150/=

Si aad u hesho caawimo sharci oo dheeri ah iyo macluumaad ku saabsan helida dukumentiyada madaniga ah kala xidhiidh Norwegian Refugee Council Dadaab 0110014910

 

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan noogu soo qor bogga Julisha.Info Facebook ama nagula soo hadal WhatsApp-ka (+254110601820) Isniinta illaa Jimcaha laga bilaabo 08:00 subaxnimo illaa 5:00 galabnimo