Service Image

Lagu cusbooneysiiyay: 2023/10/09

Adeegyada la bixiyo:

 • La-talin mid-ka-mid ah 
 • La-talin kooxeed 
 • Taageerada shucuureed 

Shuruudaha u-qalmitaanka

 • U qalma ka faa'iidaystayaasha WIK (Aqoonyahanada Waxbarashada Sare, Ardayda Dugsiga Sare iyo Dugsiga Hoose.) 
 • Adeeggu uma baahna tixraac 

Helitaanka

 • Goobtan waxaa ku sugan shaqaale dumar ah 
 • Goobtani waxay leedahay musqulo u gaar ah ragga iyo dumarka 
 • Dhammaan adeegyada liiska ku jira waa lacag la'aan 
 • Luuqadda dhegoolaha ee la heli karo 
 • Turjubaano dumar ah ayaa diyaar ah 

Maalmaha gelitaanka iyo waqtiga

 • Isniin -Jimco: 8.30 ilaa 4.30  
 • Adeeggu lama heli karo xilliga fasaxyada dadweynaha 

Ballanta waxaa loo samayn karaa siyaabaha soo socda:

 • Qof ahaan ugu imow saacadaha shaqada ee la cayimay gudahooda. 
 • Wac xafiiska/xukunka ay khusayso saacadaha shaqada ee la cayimay gudahooda 
 • Iimaylka 

Hababka jawaab celinta hayadda

 • Taleefanka: +254 721 551 451 (Khadka Xafiiska) 
 • Lambarka bilaashka ah/Tleefoonka: 0800720386 (Ilaalinta Carruurta, Ka faa'iidaysiga Galmada, Rabshadaha Ku Salaysan Jinsiga, Khiyaanada & Musuqmaasuqa) 
 • Iimayl: windle@windle.org ( iimaylka ururka) , protection@windle.org, integrity@windle.org (Ilaalinta Ilmaha, Ka faa'iidaysiga Galmada, Rabshadaha Ku Salaysan Jinsiga, Khiyaanada & Musuqmaasuqa)

Macluumaadka xiriirka

email: windle@windle.org

facebook_messenger: https://www.facebook.com/Windle.Intl.Ke

phone: 254721551451

twitter: https://twitter.com/WindleKenya

website: www.windle.org

Cinwaanka

Windle International Kenya (WIK), Nairobi, Kenya

-1.2867859
36.7608093

Halkan guji si aad u aragto cinwaanka Khariidadaha Google.