Skip to main content

Jinsi ya kupata cheti cha usajili wa vyama au vikundi vya kujisaidia, Usaidizi wa kupata vyeti vya usajili wa vikundi