Sifee:

Khariidadda adeegga lama cusbooneysiin karo.

{"1500001433342":"home", "1500001394981": "stethoscope", "1500001394901": "virus", "1500001394821": "gavel", "1500001410762": "balance-scale-right"}