Skip to main content

Daryeel caafimaad oo loogu talagalay badbaadayaasha rabshadaha ku saleysan jinsiga (GBV) ee Kakuma iyo Dhadhaab