Skip to main content

La kulan Nuur iyo Cali: Ka caawinta dadka naafada ah inay helaan adeegyo lacag la'aan ah, gargaar