Skip to main content

Macluumaad ku saabsan halka iyo sida looga helo shahaadooyinka diiwaangelinta kooxaha iscaawinta, iyo Caawinta cusbooneysiinta shahaadooyinka diiwaangelinta ee kooxaha iskaa wax u qabso