Skip to main content

Barnaamijka Waxbarashada La Dardargeliyay: Furitaanka suurtagalnimada carruurta da'doodu ka weyn tahay dugsiga